++( รถไม่มีปัญหา แต่ต้องปรับที่คนปั่นนะค่ะ)++
1.ถ้าลูกค้าไม่เคยปั่น จักรยาน2ล้อเลย ร้อยละ98% ---จะปั่นจักรยาน3ล้อได้เลยค่ะ
2.ถ้าลูกค้าเคยปั่น จักรยาน2ล้อ ร้อยละ50% ---จะปั่นจักรยาน3ล้อ ไม่ได้ค่ะ ต้องฝึกค่ะ ใหม่ๆจะเลี้ยวเข้าข้างทางค่ะ
*เพราะจักรยาน2ล้อ เอียงตัวได้ แต่จักยาน3ล้อ เอียงตัวไม่ได้ ต้องบังคับที่แฮนค่ะ แล้วจะปั่นเป็นค่ะ

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย